Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelsen

Har du frågor eller önskar komma i kontakt med styrelsen?

Ordförande

Jens Gustafsson, Strandbro
Mobil: 070-635 16 21

Kassör

Laila Andersson, Nyby
Mobil: 070- 200 75 65

Sekreterare

Birgitta Andersson, Strandbro
Mobil:  070-360 44 32

Styrelseledamot

Lars Eriksson, Strandbro
Mobil: 070 – 566 28 60

Bygg och Miljöansvarig

Jan-Åke Andersson, Strandbro
Mobil: 073- 818 27 61

Suppleant

Jonas Gustafsson, Tolsbo
Mobil: 070 – 202 86 07