Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Om bygdegården

Om bygdegården

Historian om Strandbro bygdegård

I maj 1954 fick Strandbro skolrote, omfattande byarna Strandbro, Nyby, Tolsbo, Jakobsberg, Sörbro och Lintäppan av Stora Tuna kommun som gåva, mottaga den gamla sedan många år icke använda småskolan i Strandbro.

Omvandlingen från en skröplig uttjänt småskola med åtskilliga år på nacken hade tidigare stått i Noraån och därifrån flyttats till Strandbro för att nu bli en samlingssal. År 1958 stod lokalen färdig efter ett omfattande arbete. Lokalen invigdes av kommunalfullmäktiges ordförande Thure Oskarsson och komminister Fritz Rudin.

Strandbro Byskola numera bygdegård.
Strandbro bygdegård 1959, flygfotografi

Strandbro Bygdegård