Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Om föreningen

Om föreningen

Strandbro Bygdegårdsförening utgörs av byarna, Strandbro, Lintäppan, Nyby, Jakobsberg, Sörbro och Tolsbo. Byarna är belägna i Stora Tuna socken, Borlänge Kommun. Stora Tuna socken ligger kring Daläven och Tunaån. Socknen består av en större bördig slättbyggd kallad Tunaslätten samt omkringliggande skogsbygder.

 

 

 

Strandbro byskola numera bygdegård. Flygfotografi årtal okänt.
Strandbro bygdegård 1959, flygfotografi

 

Strandbro Bygdegård
Strandbro bygdegård