Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Informationsträff grannsamverkan

Den 27 oktober kommer Polisen tillsammans med kommunen till bygdegården och informerar om vad grannsamverkan är och hur man startar upp en samverkan.

Lite kort innebär grannsamverkan att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. På många håll deltar även kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, bostadsbolag och andra aktörer i samhället.

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

 

Någon föranmälan behövs inte för denna aktivitet.

Välkomna