Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Årsmöte 2022

Styrelsen för Strandbro Bygdegård kallar till årsmöte för Strandbo bygdegårdsförening, torsdagen den 24 februari kl 18:30 i Strandbro Bygdegård.
 
Om du vill lämna en motion till årsmötet skall den lämnas senast den 13 februari, via postlåda Strandbro 163 eller mail till [email protected].
 
Föredragningslista har lämnats tillsammans med kallelse i alla medlemmars brevlådor.