Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Adventsfika

Under våren kunde föreningens medlemmar läsa i vårt nyhetsbrev att föreningen önskade återuppta, ett redan påbörjat arbete, om medlemsbyarnas historia. Föreningen valde att kalla detta arbete för Strandbro bygdegård och dess medlemsbyar förr och nu.

Ett steg i detta arbete resulterade i en inbjudan till adventsfika i bygdegården där några av de personer som idag har bott längst i dessa byar bjöds in.  Tanken med denna stund var delvis att få nya uppslag till den redan insamlade informationen.

Under tre trevliga timmar pratade de inbjudna byborna bland annat om barndomsminnen, historiska händelser och nutida berättelser som berörde de olika medlemsbyarna.

Styrelsen tackar för en trevlig stund och tar med sig de nya uppslagen som inkom under eftermiddagen.
Vi hoppas att inom kort få möjlighet till ytterligare en träff och kommer utvärdera intresset av en eventuell studiegrupp inom ämnet.

Har du information eller bilder som du önskar bidra med till detta arbete? Kontakta gärna då någon av oss i styrelsen. Våra kontaktuppgifter hittar du här. Ni kan också delta i vårt arbete genom Facebook gruppen – Strandbro bygdegård och dess medlemsbyar förr och nu.

Vi vill också passa på att önska alla våra medlemmar en God Jul och Gott Nytt År! 

Strandbro lanthandel, sedermera café och frisersalong innan det byggdes om till att enbart utgöra bostadshus.