Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Årsmöte

Varmt välkomna till årsmöte torsdagen 27 februari klockan 18:30 i Strandbro bygdegård.

Mötet planeras ta cirka 40-60 minuter. Under mötet berättar styrelsen om föregående verksamhetsår och vill gärna ta del av bybornas önskemål om hur den fortsatta verksamheten ska bedrivas.

Vi vill med denna nyhet påminna er om årsmötet och hoppas att så många som möjligt önskar att närvara vid detta möte.

Kallelse till årsmöte 27 februari 2020 klockan 18:30 i Strandbro bygdegård