Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Melodikryss och Valborgsfirande

Tack till alla som har deltagit i den enkätundersökning som skickades av föreningen under februari månad. 

Under lördagen den 6 april träffades och löste ett antal grannar Melodikrysset tillsammans.
En trevlig stund för både bekanta och nya ansikten med kaffe och fika.

Nästa evenemang som anordnas är Valborgsfirande tisdagen den 30 april. 
Mer information om Valborgsfirandet och kommande evenemang hittar du i vår evenemangskalender.

För att vi ska få en stor och vacker brasa behöver vi ämne för ändamålet.
Endast torra grenar, kvistar, ris eller löv får lämnas till brasan.
Miljöfarligt avfall eller trädelar med målarfärg får inte lämnas till brasan enligt
Räddningstjänsten Dala mitts restriktioner samt med hänsyn till markägaren.

Har du frågor om evenemanget, bidrag till brasan eller kan
hjälpa föreningen med enklare göromål under kvällen?

Kontakta ordförande Jonas Hagberg 070 – 668 38 69 eller
markbrukaren Berndt Berggren 070 – 361 29 99.